Tullverket

2018-05-31

Nyhet

Antidumpning, solcellsmoduler från Kina

Rättelse

Rättelse till kommissionens förordning 2017/366 av den 1 mars 2017 om införande av slutgiltiga utjämningstullar på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Kina.

På sidan 126, Bilaga 1, istället för ”Years Solar Co., Ltd” (tilläggsnummer B898) ska det stå ”LERRI Solar Technology (zhejiang) Co., Ltd” (tilläggsnummer B898).

Läs mer i EUT 2018/C186