Tullverket

2017-09-06

Nyhet

Antidumpning, solcellsmoduler av kristallint och väsentliga komponenter (dvs. celler) från Kina

Kommissionen återtar ett godtagande av åtagande

Den 5 september 2017 återtar kommissionen ett godtagande av åtagande som meddelats i genomförandebeslut 2013/707/EU. De återtagna godtaganden gäller tillverkarna Alternative Energy (AE) Solar Co., Ltd Taric-tilläggsnummer B799 och Wuxi Saijing Solar Co., Ltd Taric-tilläggsnummer B890.

Läs mer i förordningen 2017/1524