Tullverket

2018-03-13

Nyhet

Antidumpning, solcellsmoduler av kristallint och väsentliga komponenter (dvs. celler) från Kina

Giltighetstiden för vissa antidumpnings- och utjämningsåtgärder löper ut

I enlighet med artikel 11.2 i förordning 2016/1036 och med artikel 18.4 i förordning 2016/1037 om skydd mot dumpad eller subventionerad import från länder som inte är EU-medlemmar tillkännager kommissionen att, om en översyn inte inleds kommer de antidumpnings- och/eller utjämningsåtgärder att upphöra att gälla 3 september på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina enligt genomförandeförordningarna 2017/367 och 2017/366.

Berörda varukoder är 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39.

Läs mer i EUT 2018/C95/06 och 2018/C95/07