Tullverket

2017-09-21

Nyhet

Antidumpning, solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter från Kina

Återtagna godtaganden, Chinaland Solar Energy Co.Ltd

Den 19 september 2017 återtar kommissionen ett godtagande av åtagande som meddelats i genomförandebeslut 2013/707/EU. De återtagna godtaganden gäller tillverkare Chinaland Solar Energy Co.Ltd med Taric-tilläggsnummer B808. (EUT L241/2017)

Läs mer i förordningen 2017/1589