Tullverket

2017-06-02

Nyhet

Antidumpning, solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) från Kina

Kommissionen återtar två godtagande av åtagande

Den 3 juni 2017 återtar kommissionen två godtagande av åtagande som meddelats i genomförandebeslut 2013/707/EU. De återtagna godtaganden gäller tillverkarna Shanghai BYD Co. Ltd, som omfattas av Taric-tilläggsnummer B871 och

Yingli Energy (China) Co. Ltd
Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

som omfattas av Taric-tilläggsnummer B797. EUT L142-2017

Läs mer i förordningen 2017/941