Tullverket

2017-11-08

Nyhet

Antidumpning, solcellsmoduler av kristallint kisel från Kina, Malaysia och Taiwan

Införande slutgiltig antidumpningstull

Den 8 november 2017 ändrades genomförandeförordningarna 2016/184 och 2016/185 om utvidgning av slutgiltig antidumpningstull och utjämningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel samt väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina till att även omfatta importer avsända från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte.

Läs mer i förordning 2017/1997