Tullverket

2019-02-24

Nyhet

Antidumpning, sämskläder från Kina

Införande slutgiltig antidumpningsåtgärd

Efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/1036, införs en slutgiltig antidumpningstull på import av sämskläder och kombinationssämskläder, även tillskuret i stycken, inbegripet sämskläder och kombinationssämskläder som crust, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 4114 10 10 och 4114 10 90, med ursprung i Folkrepubliken Kina,

Läs mer i förordning 2019/297