Tullverket

2019-05-29

Nyhet

Antidumpning, regnbåge från Turkiet

Inledande partiell interimsöversyn utjämningsåtgärder

Den 22 maj 2019 har kommissionen inlett en partiell interimsöversyn av utjämningsåtgärderna på import av viss regnbåge med ursprung i Turkiet. Översynen gäller företaget ”BAFA Su Ürünleri Yavru Üretin Merkezi Sanayi Ticaret AŞ” och ska undersöka om subventioneringen bör ändras för företaget ifråga.

Gällande åtgärder som är i kraft är en slutgiltig utjämningstull som infördes genom förordning 2015/309.

Läs mer i EUT 2019/C176
Uppdaterad: 2019-05-29