Tullverket

2017-07-06

Nyhet

Antidumpning, polyetentereftalat (PET) från Indien

Partiell interimsundersökning av utjämningsåtgärder har inletts

Kommissionen har inlett en partiell interimsundersökning av de utjämningsåtgärder mot importen av polyetentereftalat (PET) med ursprung i Indien. (EUT C 216 /2017)

Läs mer i EUT (2017/ C 216/ 04) och (2017/ C 216/ 05)