Tullverket

2018-06-13

Nyhet

Antidumpning, manganoxider från Sydafrika

Antidumpningsförfarande upphör

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av mangandioxider med ursprung i Sydafrika den 1 mars 2019.

Idag gäller åtgärder enligt förordning 191/2014 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa mangandioxider med ursprung i Sydafrika efter en översyn vid giltighetstidens utgång.

Läs mer i EUT 2018/C203