Tullverket

2018-04-24

Nyhet

Antidumpning, Linor och kablar av stål från Marocko och Sydkorea

Slutgiltig antidumpningstull utökas

Den 20 april 2018 utökas den slutgiltiga antidumpningstullen på import av linor och kablar av stål med ursprung i Kina, till att även omfatta import av linor och kablar av
stål som avsänts från Marocko och Sydkorea, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är dessa länder eller inte, till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång.

För mer information och exempel på KN-nummer se för kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/607.