Tullverket

2017-07-10

Nyhet

Antidumpning, korrosionsbeständigt stål från Kina

Ett förfarande inleds

Komissionen tillkännagav att ett antidumpningsförfarande ska inledas avseende import av visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Kina. Detta med anledning av ett klagomål inlämnat den 25 oktober 2016. (EUT L /2017)

Läs mer i förordning 2017/1238