Tullverket

2017-06-20

Nyhet

Antidumpning, kallvalsade platta produkter av stål från Kina och Ryssland

Namnändring

Kommissionen har meddelat att företaget Hebei Iron and Steel Co., Ltd, Shijiazhuang har ändrat namn till Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch, Tangshan (tilläggsnummer i taric C103 ). (EUT C196 /2017)

Läs mer i EUT 2017/C196