Tullverket

2019-01-09

Nyhet

Antidumpning, import av vissa stålprodukter

Förlängd tidsfrist för skyddsåtgärdsundersökning för import av vissa stålprodukter

Kommissionen har meddelat att tidsfristen för skyddsåtgärdsundersökningen rörande import av vissa stålprodukter förlängs med högst två månader. Orsaken är att undersökningen är omfattande med ett stort antal produkter och berörda parter. Kommissionen kommer, om slutgiltiga åtgärder antas, att offentliggöra en genomförandeförordning senast den 1 februari 2019.

Läs mer i EUT (2018/C 457/07).