Tullverket

2019-07-01

Nyhet

Antidumpning, ihåliga profiler av annat järn än gjutjärn eller av stål annat än rostfritt stål från Nordmakedonien, Ryssland och Turkiet

Avslutande antidumpningsförfarande

Den 29 juni 2019 avslutas, efter beslut av kommissionen, antidumpningsförfarandet av importen av svetsade rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av annat järn än gjutjärn eller av annat stål än rostfritt stål med ursprung i Nordmakedonien, Ryssland och Turkiet. 

Läs mer i förordning 2019/1109Uppdaterad: 2019-07-01