Tullverket

2017-06-30

Nyhet

Antidumpning, högstyrkegarn av polyestrar från Kina

Ändring av produktdefinitionen i gällande antidumpningsåtgärder

Ändring av rådets genomförandeförordning 1105/2010 och rådets genomförandeförordning 2017/325 vad gäller produktdefinitionen i de gällande antidumpningsåtgärderna avseende högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Folkrepubliken Kina, samt om möjligheten till återbetalning eller eftergift av tullar i vissa fall.

Förordningen tillämpas retroaktivt från den 2 december 2010.

Läs mer i förordning 2017/1159