Tullverket

2019-02-22

Nyhet

Antidumpning, gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn från Kina och Thailand

Ändring om införande av slutlig antidumpningstull

I texten nedan är fjällig grafit = gråjärn
och sfäroidiserad grafit = nodulärt gjutjärn eller segjärn.

Den 15 maj 2013 infördes en slutgiltig antidumpningstull genom förordning (EU) 430/2013 på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn, förutom kroppar av klämringskopplingar med metriska ISO-gängor DIN 13 och gängade runda kopplingsdosor av aducerat järn utan lock, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 19 10 (Taric-nummer 7307 19 10 10) från Kina och Thailand.

Domstolen konstaterade i juni 2018 att den kombinerade nomenklaturen (KN) ska tolkas så att gjutna rördelar av gjutjärn med sfäroidiserad grafit bör klassificeras enligt undernummer 7307 19 90 som gjutna rördelar, andra, i stället för enligt undernummer 7307 11 10 som rördelar av icke aducerat gjutjärn eller enligt undernummer 7307 19 10 som rördelar av aducerat gjutjärn.

En ändring av KN påverkar också aktuell förordning om antidumpningsåtgärder vilken ändras till att omfattar gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn och gjutjärn med sfäroidiserad grafit, förutom kroppar av klämringskopplingar med metriska ISO-gängor DIN 13 och gängade runda kopplingsdosor av aducerat järn utan lock, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 19 10 (Taric-nummer 7307 19 10 10) och ex 7307 19 90 (Taric-nummer 7307 19 90 10) från Kina och Thailand.

Läs mer i förordning (EU) 2019/162.