Tullverket

2018-05-08

Nyhet

Antidumpning, gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn från Kina

Inledande översyn av antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Kina och Thailand. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla.

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT 2018/C162