Tullverket

2017-07-20

Nyhet

Antidumpning, gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa från Vietnam

Undersökning rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärder

Den 19 juli 2017 inledde kommissionen en undersökning för att fastställa om gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa, dvs. chassin och hydraulik, skickas från Vietnam för att kringgå antidumpningstullen på gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa, dvs. chassin och hydraulik, med ursprung i Kina. Samtidigt registreras importen under nio månader för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstull. (EUT/L188 /2017)

Läs mer i förordningen 2017/1348