Tullverket

2017-06-26

Nyhet

Antidumpning, Ferrokrom med låg kolhalt från Kina, Ryssland och Turkiet

Antidumpningsundersökning har inletts

Den 23 juni 2017 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av ferrokrom med låg kolhalt med ursprung i Kina, Ryssland och Turkiet. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II. (EUT C200 /2017)

Läs mer i EUT (2017/ C 200/ 09)