Tullverket

2018-07-26

Nyhet

Antidumpning, elcyklar från Kina

Införande provisorisk antidumpningstull

En provisorisk antidumpningstull införs på import av pedalassisterade cyklar med en elektrisk hjälpmotor, som har sitt ursprung i Kina, och som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 8711 60 10 och Taric-nummer 8711 60 90 10.

Individuella tullsatser tillämpas för företag som nämns i artikel 1, punkt 2 i förordning 2018/1012, och ska tillämpas med beskrivna villkor, uppvisandes dessa för tullmyndigheten vid import. Villkoren och lydelsen beskrivs under punkt 3. Övergång till fri omsättning i unionen sker på villkor att det ställs en säkerhet som motsvarar nivån på den provisoriska tullen. Övriga tillämpar tullsatsen för Alla övriga företag enligt gällande bestämmelser.

I artikel 1 i genomförandeförordning 2018/671 ska punkt 1 ersättas med lydelsen beskriven i Artikel 3 i 2018/1012.

Läs mer i förordning 2018/1012