Tullverket

2017-10-23

Nyhet

Antidumpning, elcyklar från Kina

Inledande antidumpningsundersökning

Den 20 oktober 2017 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av elcyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina.

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II

Läs mer i EUT 2017/C353