Tullverket

2019-01-26

Nyhet

Antidumpning, duktilt gjutjärn från Indien

Avslutad undersökning antidumpningsåtgärd

Den 24 januari 2019 avslutades, efter beslut av kommissionen, absorptionsundersökningen gällande antidumpningsåtgärder av import av rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit) med ursprung i Indien utan ändring av gällande åtgärder.

Undersökningen gällde företaget Indal Saw Limited och dess närstående företag, och för ”Alla övriga företag” i enlighet med artikel 1 i förordning (EU) 2016/388.

Läs mer i förordningen 2019/99.