Tullverket

2017-09-05

Nyhet

Antidumpning, cyklar från Kina

Giltigheten löper snart ut

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av 
cyklar med ursprung i Kina den 6 juni 2018.

Läs mer i EUT (2017/C 294/03)