Tullverket

2017-11-21

Nyhet

Antidumpning, citronsyra från Kina

Adressändring

Ändring av adressen till ett företag som omfattas av en individuell antidumpningstullsats, A877. Adressändringen inverkar inte på dess rätt att omfattas av den individuella antidumpningstullsatsen.

Läs mer i (2017/C 391/03)