Tullverket

2017-11-21

Nyhet

Antidumpning, citronsyra från Kina

Adressändring

Ändring av adressen till ett företag som har erbjudit ett åtagande i samband med antidumpningsförfarandet, A927. Adressändringen inverkar inte på dess rätt att omfattas av villkoren i det åtagande som godkändes under dess tidigare adress.

Läs mer i (2017/C 391/04)