Tullverket

2017-08-14

Nyhet

Antidumpning, bords- och köksartiklar från Kina

Tillkännagivande om giltighetstiden för antidumpningsåtgärder som snart löper ut

Åtgärder för bords- och köksartiklar med ursprung Folkrepubliken Kina löper ut 2018-05-16. Unionsproducenter får lämna in en skriftlig begäran om översyn. En sådan begäran måste innehålla tillräckliga bevis för att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer.

Läs mer i EUT C268/2017