Tullverket

2017-11-30

Nyhet

Antidumpning, bords- och köksartiklar av keramiskt material från Kina

Slutgiltig antidumpningstull

Den 30 november ändras rådets förordning (EU) nr 412/2013 om införande av slutgiltig antidumpningstull för keramiska bords- och köksartiklar med ursprung i Kina, genom att fyra nya tillverkare läggs till i bilaga I.

Läs mer i förordning 2017/2207