Tullverket

2018-02-20

Nyhet

Antidumpning, bioetanol från USA

Översyn har inletts vid giltighetstidens utgång

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av bioetanol med ursprung i US. Slutlig antidumpningstull infördes genom rådets förordning (EU) 157/2013. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.2). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT (2018/C 64/06)