Tullverket

2017-09-25

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från USA

Ändring av antidumpningstull

Ändring av genomförandeförordning 2015/1518 artikel 1 punkt 6, om införande av en slutgiltig
antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater

Läs mer i förordning 2017/1598