Tullverket

2018-07-26

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från Argentina och Indonesien

Upphörande antidumpningstullar

 

Om inte en översyn inleds av den slutgiltiga antidumpningstullen och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien med förordning 1194/2013, uppför dessa antidumpningstullar den 27 november 2018.

Läs mer i EUT C250/2018