Tullverket

2018-02-02

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från Argentina

Rättelser

Rättelse av kommissionens tillkännagivande gällande ett inledande av en antisubventionsundersökning av importen av biodiesel med ursprung i Argentina (EUT C34/2018). Vid punkt 3 i) görs ett tillägg med varan sojabönsolja.

Läs mer i EUT (2018/C 37/11)