Tullverket

2018-01-30

Nyhet

Antidumpning, artiklar av gjutjärn från Kina

Slutgiltig antidumpningstull

Den 30 januari 2018 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av vissa artiklar av gjutjärn enligt varukod 7325 10 00 31 och 7325 99 10 51 med ursprung i Kina. Antidumpningstull kommer att tas ut retroaktivt för den import som registrerats enligt förordning (EU) nr 2017/1480. Samt avslutas, efter beslut av kommissionen antidumpningsundersökningen av import av vissa gjutjärns med ursprung i Indien.

Läs mer i förordningen 2018/140.