Tullverket

2019-05-06

Nyhet

Antidumpning, ändlösa glasfiberfilament från Bahrain och Egypten

Antidumpningsundersökning har inletts

Den 3 maj 2019 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Bahrain och Egypten. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.2). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT (2019/C 151/05).

Uppdaterad: 2019-05-06