Tullverket

2019-02-11

Nyhet

Antidumpning, ammoniumnitrat från Ryssland

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland den 25 september 2019. Unionstillverkare har möjlighet att lämna in en skriftlig begäran om inledande av en översyn.

Gällande åtgärder infördes genom förordning 999/2014 om införandet av en slutgiltig antidumpningstull på import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning 1225/2009.

Läs mera i EUT 2019/C53