Tullverket

2017-06-14

Nyhet

Antidumpning, Aluminiumfolie i små rullar från Kina

Giltigheten löper snart ut

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av aluminiumfolie i små rullar med ursprung i Kina den 14 mars 2018 (vid midnatt). (EUT C 188/2017)

Läs mer i EUT (2017/ C 188/ 13)