Tullverket

2017-07-03

Nyhet

Antidumpning

Förslag om ändring om skydd mot dumpad och mot subventionerad import

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till förordning om ändring
av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i
Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från
länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. (EUT C209/2017)

Läs mer i EUT 2017/C209