Tullverket

2017-05-29

Nyhet

Ansök om Rex för EU-Kanada avtalet

Det nya handelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada är färdigförhandlat och kommer att börja tillämpas provisoriskt inom en snar framtid. Det är bra om du som ska exportera ursprungsvaror till Kanada ansöker om att bli en Registrerad exportör (Rex) redan nu. Det är speciellt viktigt att ansöka om du idag inte har tillstånd som godkänd exportör.

Företag som ska exportera ursprungsvaror med ett värde över 6 000 euro från EU till Kanada behöver ansöka om att bli Registrerad exportör (Rex) och få ett Rex-nummer för att kunna upprätta ursprungsdeklarationer. Inga andra ursprungsintyg – som exempelvis EUR.1-certifikatet – kommer att kunna användas.
 
Företag som ännu inte har blivit Registrerad exportör men som har tillstånd som godkänd exportör kan använda sitt nuvarande tillstånd under en övergångsperiod som sträcker sig över 2017. Så snart ett företag har blivit Registrerad exportör med ett Rex-nummer är det dock detta som ska användas. 
 
Systemet med registrerade exportörer gäller även inom det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländer (GSP).

Läs mer och ansök om att bli Registrerad exportör

Mer information

Läs hela Ceta-avtalet i Europeiska unionens officiella tidning (EUT L 11, 2017). 
Läs mer om Ceta hos Kommerskollegium.
Läs mer om Ceta hos Kommissionen (på engelska).

Uppdaterad: 2017-05-29