Tullverket

När något gått snett

Det är inte alltid det går som du tänkt dig när du handlar på nätet. Här får du veta hur du går till väga för att till exempel betala moms, få tillbaka tullavgiften eller när du ska skicka en vara i retur.

Jag ska betala moms

Om du har köpt en vara på nätet från ett land utanför EU via exempelvis Wish eller Alibaba ska du alltid betala moms för den varan. Om du upptäcker på ditt kvitto eller din faktura att du inte har fått möjlighet att betala moms ska du meddela Tullverket. Då hjälper vi dig att räkna ut vad du ska betala och skickar ut en räkning så att du får en chans att göra rätt för dig.

Samma sak gäller oavsett om det är Postnord eller ett kurirföretag som har transporterat din vara.

Meddela Tullverket genom att skicka ett mejl eller brev till oss och berätta vad som är fel och vilket företag som har transporterat din vara. Skicka även med underlag som vi kan utgå ifrån, till exempel kvitton och fakturor, digitalt eller i pappersform.

Mejla tullverket@tullverket.se eller skicka ditt brev till:

Tullverket
Box 12 854
112 98 Stockholm

Meddela inom tre år

Du kan meddela Tullverket om att momsen inte är betald inom tre år från den dag då din vara kom in i Sverige.

Tull på varor värda över 1 500 kronor

Tänk också på att du behöver betala tull för en vara som är värd över 1 500 kronor.

Jag ska betala tull och moms

Om du har handlat för minst 1 500 kronor från ett land utanför EU via exempelvis Wish eller Alibaba ska du betala både tull och moms för din vara.

Om du upptäcker på ditt kvitto eller din faktura att du inte har fått möjlighet att betala tull och moms ska du meddela Tullverket. Då hjälper vi dig att räkna ut vad du ska betala och skickar ut en räkning så att du får en chans att göra rätt för dig.

Samma sak gäller oavsett om det är Postnord eller ett kurirföretag som har transporterat din vara.

Meddela Tullverket genom att skicka ett mejl eller brev till oss och berätta vad som är fel och vilket företag som har transporterat din vara. Skicka även med underlag som vi kan utgå ifrån, till exempel kvitton och fakturor, digitalt eller i pappersform.

Mejla tullverket@tullverket.se eller skicka ditt brev till:

Skicka ditt brev till:

Tullverket
Box 12 854
112 98 Stockholm

Meddela inom tre år

Du kan meddela Tullverket om att tullavgiften och momsen inte är betald inom tre år från den dag då din vara kom in i Sverige.

Jag har betalat för mycket tull och moms

Om du anser att du har betalat för hög tullavgift eller moms på en vara som du har beställt på nätet kan du få beslutet om tull och andra avgifter ändrat. Tullverket kan ändra beslutet om du ansöker om ändring inom tre år från den dag då du fick veta hur mycket du skulle betala.

Om du har hämtat eller tagit emot din vara av ett transportföretag, ansöker du själv om ändringen.

Om du inte har hämtat ut varan än är det transportföretaget som ansöker om ändringen.

Så här gör du

Du ansöker genom att skriva ett brev eller e-postmeddelande till Tullverket och berätta vad du anser är fel. Följande uppgifter behöver vara med:

 • tull-id (den kombination av två eller tre bokstäver och sju eller åtta siffror som du hittar på fakturan från transportföretaget som har fraktat din vara)
 • dina bankuppgifter (kontoinnehavare, bank, clearingnummer och kontonummer).

Bifoga även ett kontoutdrag (från ditt bankkonto eller från Paypal) som visar summan du har betalat för varan. Skicka brevet eller e-postmeddelandet till:

E-postadress: omprovning@tullverket.se

Postadress:
Tullverket
Box 12 854
112 98 Stockholm

Jag ska returnera en vara

När du returnerar en vara som du har köpt på nätet kan du få tillbaka tullavgift, moms och eventuellt andra avgifter som du betalade när du köpte varan. För att Tullverket ska betala tillbaka pengarna behöver vi ogiltigförklara tulldeklarationen. Det kan vi göra om du gör en retur inom 90 dagar från den dag då Tullverket tog emot din tulldeklaration.

Så här gör du

Du ansöker om att Tullverket ska ogiltigförklara tulldeklarationen för varan genom att skriva ett brev eller e-postmeddelande och berätta vad som har hänt. Följande uppgifter behöver vara med:

 • tull-id (den kombination av två eller tre bokstäver och sju eller åtta siffror som du hittar på fakturan från transportföretaget som har fraktat din vara)
 • dina bankuppgifter (kontoinnehavare, bank, clearingnummer och kontonummer).

Bifoga även en kreditnota eller ett annat bevis på att varan har returnerats.

Skicka brevet eller e-postmeddelandet till:

E-postadress: omprovning@tullverket.se

Postadress:
Tullverket
Box 12 854
112 98 Stockholm

Jag får en ny vara som ersättning

Om du får en ny vara som ersättning för en tidigare vara, kommer du behöva betala tull och moms för den också. Du kan ansöka om att få den tull och momsen återbetald.

 1. Returnera den ursprungliga varan till avsändaren.
 2. Skicka ett brev till oss där du ansöker om återbetalning av tull och moms. I brevet ska du bifoga bevis på att varan har returnerats, till exempel en kreditnota eller annat dokument som visar att mottagaren har godtagit returen.

  Skicka brevet till:

  Postadress:
  Tullverket
  Box 12 854
  112 98 Stockholm

Jag ska skicka en vara för reparation

Om du har ett föremål som har gått sönder och du som privatperson behöver skicka iväg det för reparation eller utbyte kan du få betala lägre tull och moms för varan när den kommer tillbaka till dig. I vissa fall kan du helt slippa betala tull och moms.

En sådan här reparation kallas för ”passiv förädling”. Passiv förädling kräver tillstånd från Tullverket.

Betala tull eller moms eller ingenting?

Om reparationen omfattas av varans garanti betalar du ingenting när varan kommer tillbaka.

Om reparationen inte omfattas av varans garanti behöver du betala

 • tull på reparationskostnaden
 • moms (som beräknas på reparationskostnaden + tullavgiften).

Om din vara är tullfri, det vill säga att tullsatsen är 0 %, betalar du bara moms som beräknas på reparationskostnaden.

Så här gör du

 1. Skicka din vara från ett postutlämningsställe och spara det inlämningskvitto som du får. Kvittot är ditt så kallade exportbevis. 
 2. När varan kommer tillbaka till dig är det oftast transportören (som vanligtvis är Postnord eller Schenker) som gör din importdeklaration och som du betalar avgifter och skatt till. För att slippa betala ska du informera transportören om att du vill göra en ”återimport efter passiv förädling”. Då ansöker transportören om passiv förädling i din importdeklaration. Transportören kan vilja se ditt exportbevis och en kopia på en faktura eller liknande från det företag som reparerar varan, där det framgår om det handlar om en reparation och vad du har fått betala.

Jag ska förbättra en vara

Om du som privatperson skickar iväg ett föremål som ska uppgraderas eller på annat sätt förbättras kan du få betala lägre tull och moms när du får tillbaka varan. Exempel på förbättringar är smycken som förädlas med nya stenar, musikinstrument som renoveras och kameror och klockor vars funktioner uppgraderas.

En sådan här förbättring kallas för ”bearbetning” och är en del i tullförfarandet ”passiv förädling”. Passiv förädling kräver tillstånd från Tullverket.

Vad ska du betala?

Det du behöver betala om du skickar en vara för förbättring är

 • tull på bearbetningskostnaden
 • moms (som beräknas på bearbetningskostnaden + tullavgiften).

Om din vara är tullfri, det vill säga att tullsatsen är 0 %, betalar du bara moms som beräknas på bearbetningskostnaden.

Så här gör du

 1. Skicka din vara från ett postutlämningsställe och spara det inlämningskvitto som du får. Kvittot är ditt så kallade exportbevis.
 2. När varan kommer tillbaka till dig är det oftast transportören (som vanligtvis är Postnord eller Schenker) som gör din importdeklaration och som du betalar avgifter och skatt till. För att slippa betala ska du informera transportören om att du vill göra en ”återimport efter passiv förädling”. Då ansöker transportören om passiv förädling i din importdeklaration. Transportören kan vilja se ditt exportbevis och en kopia på en faktura eller liknande från det företag som har bearbetat varan, där det framgår om det handlar om en bearbetning och vad du har fått betala. 

Uppdaterad: 2018-04-04Captcha *