Tullverket

Kontanta medel

Om du ska ta med dig motsvarande 10 000 euro eller mer i kontanta medel när du reser över EU:s gräns ska du anmäla detta till Tullverket.

Anmälningsplikten är ett led i att förhindra penningtvätt och organiserad brottslighet samt bekämpa terrorism.

Med kontanta medel menar vi, förutom sedlar och mynt, även resecheckar, checkar, reverser, skuldebrev, obligationer, aktier och postanvisningar samt värdepapper.

Så här gör du din anmälan

Du gör din anmälan till ansvarig myndighet i det första EU-land du reser in i, eller det sista EU-land du reser ut från. I Sverige är den ansvariga myndigheten Tullverket. Anmälan kan du göra på webben eller på en blankett.

Anmäla på webben

Om du gjort din anmälan på webben kan du välja den gröna gången eller filen i tullfiltret – ”inget att deklarera” – när du kommer till Sverige. Om du gjort din anmälan på webben, behöver du inte kontakta Tullverket när du reser ut ur Sverige. Du måste kunna visa upp ditt anmälningsnummer, eventuella tillstånd och annan dokumentation som krävs för att uppfylla kraven för in- eller utförsel, om en tulltjänsteman ber om det.

Anmäl att du reser till eller från EU med kontanta medel

 

Anmäla på blankett

Hämta en blankett som finns i tullfilter, på tullkontor och på tullverket.se. När du kommer till Sverige ska du välja den röda gången eller filen i tullfiltret, ”varor att deklarera”, och lämna den ifyllda blanketten till Tullverket.

När du reser ut ur Sverige ska du lämna blanketten till Tullverket i samband med utresa, till exempel till en tullklareringsexpedition på gränsen eller till en så kallad röd punkt på flygplatser.

Ladda ner blanketten Anmälan av kontanter.PDF 

Ladda ner den engelska blanketten Cash declaration PDF.

Observera att en del EU-länder har anmälningsplikt även inom EU. Kontrollera alltid vilka regler som gäller för det land dit du ska resa.

Tullverket kontrollerar

Tullverket har rätt att leta efter kontanta medel i transportmedel, bagage, portföljer och handväskor. Vi kan också utföra kroppsvisitation om det finns anledning att anta att anmälningsplikten inte uppfyllts. Vi har rätt att kvarhålla kontanta medel motsvarande 10 000 euro eller mer, om dessa inte anmälts, för att genomföra en kontroll.

Läs mer om kontroller av kontanta medel hos Europeiska kommissionen (på engelska).

För information om andra länders in- eller utförselbestämmelser för valuta, kontakta din resebyrå eller landets ambassad eller konsulat.

Se kontaktuppgifter till utrikesdepartementet, ambassader och konsulat .


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-03-30