Tullverket

It-driftinformation

På den här sidan hittar du planerade driftstopp för våra it-system.

Planerat driftstopp i Tullager
Vi har ett planerat driftstopp i Tullager onsdagen den 24 januari klockan 22:00 till onsdagen den 24 januari klockan 23:59
Detta påverkar företagstjänsterna under Transportera & lagra: Tullager, Uppladdning av handling, Anmäl varor, Medgivande om utlämning/bortförande samt Avvikelserapport.
Även Företagstest kommer att påverkas samt att import/exportärenden som har koppling mot Tullager kommer avvisas med svarskod 065 och måste skickas om efter stoppet


Övrig information:


Servicefönster (vardagar) för 2018 kl. 22-24:

10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4, 2/5, 16/5, 30/5, 13/6, 27/6, 22/8, 5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 7/11, 21/11, 5/12

Servicefönster (lördagar) för 2018 kl. 06-24:
12/1, 3/2, 3/3, 14/4, 5/5, 2/6, 18/8, 1/9, 6/10, 10/11, 1/12