Tullverket

Handla tobak på din resa

När du kommer hem från en resa utomlands får du ta med dig tobak för privat bruk, utan att betala några avgifter. Mängden avgiftsfri tobak du får ta med dig beror på i vilket land du har köpt den – i ett annat EU-land eller i ett land utanför EU.

Det finns regler som gäller oavsett var du köpt tobaken som du måste följa.

 1. Du måste ha fyllt 18 år.
 2. Tobaken måste vara för ditt eller din familjs¹ privata bruk.
 3. Du ska själv ha handlat och transportera tobaken.

Observera att det är den enskilde tulltjänstemannen som gör bedömningen vid gränsen om det är rimligt att tobaken är för privat bruk.


Från ett annat EU-land

Från ett land utanför EU

Hur mycket tobak får jag ta med mig hem?

För ditt eller din familjs¹ privata bruk.


Något av följande:

– 200 cigaretter
– 100 cigariller
– 50 cigarrer
– 250 g röktobak eller
– ett proportionellt urval av dessa tobaksvaror³

Hur mycket snus får jag ta med mig hem?

För ditt eller din familjs¹ privata bruk.

För ett värde på 4 300 kr för den som reser med kommersiell flyg- eller färjetrafik, samt för 3 000 kr för övriga resande.

Behöver jag betala någon avgift för tobaken?

Nej.

Bara om du vill ta med dig mer tobak än mängden ovan.

 

För elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare som inte innehåller tobak gäller andra bestämmelser.

Läs mer om e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Handla tobak i ett annat EU-land

Om du har köpt tobak i ett annat EU-land får du ta med dig den mängden tobak som är för ditt eller din familjs privata bruk.

Undantag

Om du köper tobak på till exempel Åland eller Kanarieöarna (vissa områden utanför EU:s skatteområde) räknas de som länder utanför EU. 


När Tullverket bedömer om tobaken är för ditt eller din familjs privata bruk, utgår vi bland annat från följande referensnivåer²:

 1. 800 cigaretter
 2. 400 cigariller
 3. 200 cigarrer och
 4. 1 kilo röktobak.

Om mängden tobak som du tar med dig överstiger dessa referensnivåer, är det du som ska visa att mängden är rimlig för din eller din familjs eget bruk.

Mängden tobak är inte ensam avgörande vid tulltjänstemannens bedömning av om tobaken verkligen är avsedd för ditt privata bruk. Tullverket gör en helhetsbedömning av omständigheterna.

Handla tobak i ett land utanför EU

Om du har köpt tobaken som du tar med dig på din resa till Sverige i ett land utanför EU får du bara ta med dig en viss mängd till Sverige, enligt någon av följande punkter:

 1. 200 cigaretter eller
 2. 100 cigariller eller
 3. 50 cigarrer eller
 4. 250 g röktobak eller
 5. ett proportionellt urval av dessa tobaksvaror³.

Om du är bosatt i Sverige måste du ha varit utomlands längre än 20 timmar, eller att inresan sker med flyg i yrkesmässig trafik, för att du ska få ta med dig tobak till Sverige utan att betala avgifter.

Om du vill ta med dig tobak utöver den avgiftsfria mängden, måste du betala tull, moms och eventuellt andra skatter för den. Du ska också anmäla den tobaken till Tullverket genom att välja röd fil när du passerar gränsen.

Läs mer om  anmäla varor till Tullverkt – välja röd fil vid gränsen.

För tobak som du tar med dig från ett land utanför EU, utöver den avgiftsfria mängden, måste du betala tull, moms och svensk tobaksskatt.

 1. Cigaretter – tull 34 öre/styck och skatt 196 öre/styck
 2. Cigarrer – tull 86 öre/styck och skatt 219 öre/styck
 3. Röktobak – tull 428 kr/kg och skatt 2 422 kr/kg
 4. Snus – tull 104 kr/kg och skatt 762 kr/kg

De här reglerna gäller även när du köper tobak i ett område utanför EU:s skatteområde, till exempel Åland och Kanarieöarna, även om de räknas som ett land inom EU i andra bemärkelser.

Läs om EU:s skatteområden hos Skatteverket .

Definitioner

¹ Familj avser närmast anhörig som du bor i samma hushåll med (till exempel hustru eller man). Tullverket hänvisar till en dom från Hovrätten i Skåne och Blekinge från den 20 april 2006 (mål nummer B2328-04). I avsaknad av dom från Högsta domstolen betraktas den som prejudicerande.

² Rådets direktiv (2008/118/EEG)

³ En resande kan välja en mindre mängd cigaretter för att tullfritt kunna föra in även t ex cigarrer (exempelvis 100 cigaretter och 25 cigarrer).

Uppdaterad: 2018-03-28Captcha *