Tullverket

Flytta till Sverige från ett land utanför EU

När du ska flytta till Sverige från ett land utanför EU och vill ha flyttsakstullfrihet är ett grundkrav att du har för avsikt att bo i Sverige under minst ett år.

Är du inflyttare eller återvändare, eller flyttar du på grund av giftermål eller studier?

Bestämmelserna är olika beroende på under vilka förutsättningar du flyttar till Sverige. Därför behöver du definiera vilken av följande fyra grupper du tillhör.

Inflyttare

Du är inflyttare om din situation stämmer in på en av följande punkter: 

  1. Du har aldrig tidigare varit bosatt i Sverige eller i något annat EU-land.
  2. Du har bott tillsammans med din familj i ett land utanför EU i minst ett år.
  3. Du är ensamstående och saknar helt anknytning till Sverige eller något annat EU-land. Det kan betyda att du är anmäld som utflyttad hos Skatteverket och varken har bostad eller arbete i Sverige.

Läs mer om flyttsakstullfrihet för inflyttare.

Återvändare

Du är återvändare om du först och främst har arbetat minst ett år utanför EU. Utöver det ska din situation också stämma in på en av följande punkter:

  1. Du har haft en tidsbegränsad anställning utomlands och haft din familj och bostad kvar i Sverige under din utlandsvistelse.
  2. Du är ensamstående och har varit tjänstledig från en tillsvidareanställning i Sverige.

Läs mer om flyttsakstullfrihet för återvändare.

Giftermål

Du hör till gruppen som flyttar på grund av giftermål om du flyttar till Sverige i samband med ditt giftermål. Du ska ha haft din normala bostad i ett land utanför EU i minst ett år före flytten.

Läs mer om flyttsakstullfrihet för dig som flyttar på grund av giftermål.

Studerande

Du hör till gruppen som flyttar på grund av studier om du flyttar till Sverige för att studera på heltid på skola eller universitet.

Läs mer om flyttsakstullfrihet för dig som flyttar på grund av studier.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-01-10